La Blanca. Palacios en la selva

Title: La Blanca. Palacios en la selva

Speakers: Gaspar Muñoz Cosme and Cristina Vidal Lorenzo

Date: October 18th, 2019

Place: Sala de Proyecciones de la ETSA, Universitat Politècnica de València

Back